Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
Charakterystyka przedszkola

Niepubliczne Przedszkole w Szydłówce swoją działalność rozpoczęło 1 września 2011 roku. Zostało wpisane, na wniosek organu prowadzącego – stowarzyszenia „Szkoła w Szydłówce”- do rejestru Gminy Olszanka pod pozycją 3 z dnia 23 sierpnia 2011 roku. Przedszkole mieści się w budynku miejscowej szkoły. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami sanitarno – higienicznymi i do prowadzenia zajęć.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane . W przedszkolu funkcjonują 2 grupy, mieszane wiekowo

 (dzieci 3-4 i 5-6 letnie).

Od roku szkolnego 2014/2015 przedszkole swoją działalność prowadzi w trzech grupach wiekowych

2,5 - 3 latki

4 latki

5 - 6 latki. 

 

Edukacja prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie osobowości dziecka, przygotowanie go do samodzielnego wykonywania czynności obsługowych, współdziałania w grupie oraz pobudzanie ekspresji twórczej. Realizacji tych celów sprzyja współpraca rodziców i wychowawców.

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się równoważyć czas pomiędzy zajęciami edukacyjnymi, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą dziecka. Zabawy, w zależności od pogody i pory roku odbywają się w sali lub na świeżym powietrzu.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola XXI wieku.

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl